Inschrijven

Lid worden
Als je je als lid wilt aanmelden bij ASV Wartburgia vul dan bijgaand formulier in, ook als je wilt overschrijven naar ons. Bij overschrijving is een pasfoto niet nodig als je spelerskaart nog jaren geldig is.

Contributie reglement

Het overschrijven gaat vanaf 2016 digitaal, er hoeft dus geen overschrijvingsformulier meer te worden ingevuld, maar de overschrijvingsregels zijn niet veranderd. Bij het aanmelden in KNVB Sportlink door de ledenadministratie wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
Bij goedkeuring van de aanmelding word je direct overgeschreven en kun je uitkomen voor ASV Wartburgia. Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren en laten we je dat weten.

Ledenadministratie e-mail

Contributie

Bankgegevens:
NL53INGB0005081575
t.n.v. ASV Wartburgia


Seizoen 2019 - 2020

  • Veldvoetbal: € 275 per jaar
  • Zaalvoetbal: € 160 per jaar
  • Combinatie zaal- en veldvoetbal: € 330 per jaar
  • Veld veterinnen: € 160 per jaar
  • Combinatie zaal/veterinnen: € 230 per jaar
  • Trainingslid: € 100 per jaar
  • Pupillen: € 200 per jaar
  • Mini's: € 150 per jaar

Contributie reglement

Wartburgia maakt gebruik van Club Collect voor de contributieinning.
Bij aanmelding als lid wordt je ook toegevoegd aan het Club Collect bestand van Wartburgia.
Je ontvangt automatisch een email en een app'je met daarin info over betalingswijze en termijnen. Zij sturen ook automatische herinneringen.
De contributie dient voor 1 november te zijn betaald. Boete bij te laat betalen:
€ 15 bij betalen na 1 november
€ 30 bij betalen na 1 december
Leden die voor 1 feb  nog niet aan hun contributieverplichtingen hebben voldaan, zijn niet meer speelgerechtigd tot de contributie wel  is voldaan.
Leden die zich niet voor 15 juni uitschrijven zijn contributieplichtig voor het volgend seizoen.

Betaal op tijd en help de club financieel gezond te blijven, daar hebben we allemaal baat bij!

Voor vragen m.b.t. de contributie stuur een mail naar contributie@kpnmail.nl