Inschrijven

Lid worden
Als je je als lid wilt aanmelden bij ASV Wartburgia vul dan bijgaand formulier in, ook als je wilt overschrijven naar ons. Bij overschrijving is een pasfoto niet nodig als je spelerskaart nog jaren geldig is.

Contributie reglement

Het overschrijven gaat vanaf 2016 digitaal, er hoeft dus geen overschrijvingsformulier meer te worden ingevuld, maar de overschrijvingsregels zijn niet veranderd. Bij het aanmelden in KNVB Sportlink door de ledenadministratie wordt automatisch bepaald of, en zo ja welke overschrijvingsregels van toepassing zijn.
Bij goedkeuring van de aanmelding word je direct overgeschreven en kun je uitkomen voor ASV Wartburgia. Als het systeem de overschrijving blokkeert geeft het aan welke redenen er zijn de aanmelding (nog) niet door te voeren en laten we je dat weten.

Ledenadministratie e-mail

Vrijwilligerswerk 

Om alle activiteiten, werkzaamheden, etc. goed te laten te verlopen, moeten er veel dingen geregeld worden. Een groot aantal vrijwilligers ondersteunt onze club al door één of meerdere taken te vervullen, daar zijn wij natuurlijk heel blij mee. ASV Wartburgia kan dan ook niet bestaan zonder deze vrijwilligers.

Na aanmelding als nieuw lid bij ASV Wartburgia wordt er contact met je opgenomen en kun je een voorkeur op geven voor een categorie vrijwilligerstaken. Vervolgens krijg je bericht waar je bent ingedeeld. 

Leden die geen vrijwilligerstaken willen uitvoeren kunnen dit aangeven en betalen als afkoop jaarlijks € 50,- extra contributie.

Contributie

 

Contributie reglement

Samenwerking NIKKI

Het bestuur van ASV Wartburgia heeft besloten om te professionaliseren en met de inning van de contributiegelden een samenwerking aan te gaan met NIKKI met ingang van seizoen ’20 – ‘21.

NIKKI start per augustus met de inning van de contributie voor het nieuwe seizoen ‘20 – ‘21

Concreet betekent de samenwerking met NIKKI dat zij uw contributie via het NIKKI-systeem verwerken. Bij maandelijkse termijnbetalingen ontvangt u steeds een e-mail als herinnering, hierin is een iDEAL-betaallink openomen. Bij de betaling van contributie per maandelijkse termijn worden administratiekosten in rekening gebracht. Bij betaling in één keer worden er geen administratiekosten in rekening gebracht. U ontvangt eind augustus de eerste e-mail met daarin de iDEAL-betaallink voor de betaling van de contributie van het komende seizoen ’20 - ‘21 die verdeeld wordt over 9 maandelijkse termijnen. Alle e-mails bevatten een iDEAL- betaallink om uw betaling te vergemakkelijken. Wanneer u de contributie toch in één keer wenst te voldoen, zonder administratiekosten, verzoeken wij u een e-mail te sturen naar wartburgia@nikki.nl. Stuur in deze e-mail altijd uw juiste persoonsgegevens (naam, postadres, e- mailadres en telefoonnummer) mee en laat in uw e-mail altijd duidelijk weten van welke vereniging u lid bent, omdat NIKKI van meerdere sportclubs de contributie int.

 

Administratiekosten termijnbetalingen

Met het bestuur is een vast bedrag afgesproken m.b.t. de administratiekosten in het geval van maandelijkse termijnbetalingen. Deze administratiekosten bedragen 10% van uw contributie, met een maximum van € 19,- per seizoen. Deze kosten worden opgeteld bij de contributie wanneer u in maandelijkse termijnen betaalt. Mocht u ondanks deze uitleg nog vragen hebben, verwijzen wij u door naar de website van NIKKI; www.nikki.nl.

Vergoedingen via derden

Wanneer u gebruik maakt van een (gemeentelijke)vergoeding om de contributie te voldoen, dient u deze zelf aan te vragen. Neem tijdig contact op met uw mediator of desbetreffende persoon om dit in werking te stellen. In het geval u gebruik maakt van een vergoeding dient u tevens NIKKI hiervan op de hoogte te stellen. Wanneer de vergoeding is ontvangen zal NIKKI eventueel contact met u opnemen, wanneer er nog een resterend bedrag open blijft staan. Dit resterende bedrag dient u zelf aan NIKKI te voldoen.

Let op!

Met het bestuur zijn een aantal vaste afspraken gemaakt die NIKKI en het bestuur zullen volgen gedurende het

seizoen:

1. Indien wenselijk kunt u, op verzoek, rechtstreeks betalen op het bankrekeningnummer van NIKKI, informeer hier naar per e-mail op wartburgia@nikki.nl.

2. De gehele communicatie betreffende de inning van onze contributiegelden ligt in handen van NIKKI, al uw vragen en verzoeken omtrent de contributiebetaling kunt u per e-mail aan hen voorleggen.

3. De vereniging kan gedurende het seizoen geen contante betalingen aannemen, de vereniging zal u doorverwijzen naar NIKKI.

4. NIKKI heeft toestemming van de vereniging om bij uitblijven van betalingen een incassobureau in te schakelen, natuurlijk gaan wij als bestuur en NIKKI als onze partner ervan uit dat dit niet nodig zal zijn.

 

NIKKI gaat samen met ons en u voor goud, dus laten we dan ook één van de belangrijkste pijlers van onze club met elkaar bewaken; De contributie is een belangrijk onderdeel voor het bestaan van de club.

 

Bedankt voor uw medewerking en heel veel succes en plezier in het nieuwe seizoen!