Openstaande contributie

Er staat nog een redelijk bedrag aan contributie open. Zou je willen controleren of je deze al betaald hebt en zo niet zo snel mogelijk betalen. Dat helpt de club om ook haar rekeningen op tijd te kunnen betalen. Alvast dank hiervoor!